Spis treści

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Materiał edukacyjny.

Materiał edukacyjny jest zaplanowany na 180 godzin lekcyjnych. Składa się z trzech części – po 60 godzin lekcyjnych każda (rozdzielonych dodatkowo na dwa bloki po 30 godzin). Dzięki temu materiał można dostosować do dowolnego planu nauczania informatyki w zakresie rozszerzonym realizowanego w danej szkole.

Tematy w każdej części umieszczone są w czterech modułach: 

Moduł A. Wokół komputera i sieci komputerowych

Moduł B. Wokół dokumentów komputerowych

Moduł C. Wokół algorytmiki i programowania

Moduł D. Wokół Internetu i projektów

Część I
Część II
Część III

Moduł A

Moduł A

Moduł A

Zaplanowane na 30 godzin lekcyjnych

Moduł B

Moduł B

Moduł B

Moduł C

Moduł C

Moduł C

Temat C1. Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników w językach C++ i Python

Temat C2. Algorytmy na liczbach naturalnych w językach C++ i Python

Temat C3. Algorytmy badające własności geometryczne w językach C++ i Python

Temat C1. Programowanie działań na liczbach w systemach innych niż dziesiętny

Temat C2. Znajdowanie w ciągu podciągów o różnorodnych własnościach

Temat C3. Rola myślenia komputacyjnego i jego metod

Zaplanowane na 30 godzin lekcyjnych

Moduł D

Moduł D

Moduł D

Temat D1. Budowanie interaktywnej witryny

Temat D2. Zadania projektowe

Temat D1. Witryny internetowe oparte na bazach danych

Temat D2. Zadania projektowe

Część II

Moduł A

Moduł B

Moduł C

Temat C1. Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników w językach C++ i Python

Temat C2. Algorytmy na liczbach naturalnych w językach C++ i Python

Temat C3. Algorytmy badające własności geometryczne w językach C++ i Python

Moduł D

Temat D1. Budowanie interaktywnej witryny

Temat D2. Zadania projektowe

Część III

Moduł A

Moduł B

Moduł C

Temat C1. Programowanie działań na liczbach w systemach innych niż dziesiętny

Temat C2. Znajdowanie w ciągu podciągów o różnorodnych własnościach

Temat C3. Rola myślenia komputacyjnego i jego metod

Temat C4. Rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa i algorytmu szybkiego potęgowania liczb

Temat C5. Zastosowanie rekurencji do generowania ciągów liczb i do sortowania liczb

Temat C6. Rekurencyjne tworzenie fraktali

Temat C7. Wybrane algorytmy numeryczne

Temat C8. Wyszukiwanie elementów liniowe i przez połowienie

Temat C9. Zastosowanie podejścia zachłannego

Temat C10. Zastosowanie programowania dynamicznego

Temat C11. Wybrane metody algorytmiczne

Temat C12. Wybrane struktury danych

Moduł D

Temat D1. Witryny internetowe oparte na bazach danych

Temat D2. Zadania projektowe