Spis treści

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Materiał edukacyjny.

Tematy zaplanowane na pierwsze 30 godzin lekcyjnych (patrz Plan wynikowy):

Moduł A. Wokół komputera
Temat A1. Jak dbać o sprzęt komputerowy?
Temat A2. Projektowanie rozbudowy i zakupu nowego zestawu komputerowego i oprogramowania

Moduł B. Wokół dokumentów komputerowych
Temat B1. Więcej o tworzeniu i edytowaniu obrazów rastrowych w programie GIMP
Temat B2. Praca z warstwami obrazu i animacje

Moduł C. Wokół algorytmiki i programowania
Temat C1. Przedstawianie algorytmu liniowego w postaci listy kroków i schematu blokowego
Temat C2. Przedstawianie algorytmu z warunkami w postaci listy kroków i schematu blokowego
Temat C3. Przedstawianie algorytmu iteracyjnego w postaci listy kroków i schematu blokowego

Tematy zaplanowane na kolejne 30 godzin lekcyjnych:

Temat C4. Stosowanie funkcji w językach C++ i Python
Temat C5. Więcej na temat stosowania funkcji w językach C++ i Python
Temat C6. Stosowanie tablic w języku C++ i list w języku Python
Temat C7. Stosowanie instrukcji iteracyjnych w językach C++ i Python
Temat C8. Algorytmy sortowania
Temat C9. Iteracyjna realizacja wybranych algorytmów w językach C++ i Python
Temat C10. Elementy analizy algorytmów

Moduł D. Wokół Internetu i projektów
Temat D1. Realizacja projektów zespołowych, w tym praca w chmurze
Temat D2. Zadania projektowe