Temat C5. Rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa i algorytmu szybkiego potęgowania liczb

przez | 11 sierpnia 2021

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematami C3 i C4 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa III” albo z tematami 85 i 86 (rozdział XIV) oraz tematami 95, 97 i 98 (rozdział XV) z podręcznika „Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.” Wykonaj zawarte tam ćwiczenia i zadania.

Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie:

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. w zależności od problemu rozwiązuje go, stosując metodę wstępującą lub zstępującą;
 2. do realizacji rozwiązania problemu dobiera odpowiednią metodę lub technikę algorytmiczną i struktury danych;

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu, uruchamianiu i testowaniu programów;

I + II. Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. zapisuje za pomocą listy kroków, schematu blokowego lub pseudokodu, i implementuje w wybranym języku programowania, algorytmy poznane na wcześniejszych etapach oraz algorytmy:
  a) algorytm Euklidesa w wersji iteracyjnej i rekurencyjnej wraz z zastosowaniami,
  i) szybkiego potęgowania liczb w wersji iteracyjnej i rekurencyjnej,
 1. objaśnia, a także porównuje podstawowe metody i techniki algorytmiczne oraz struktury danych, wykorzystując przy tym przykłady problemów i algorytmów, w szczególności:
  b) rekurencję (do generowania ciągów liczb, potęgowania, sortowania liczb, generowania fraktali),

Spis treści

 1. Algorytm Euklidesa – realizacja rekurencyjna
  1. Wersja algorytmu Euklidesa z odejmowaniem
  2. Wersja algorytmu Euklidesa z resztą z dzielenia
 2. Zastosowania algorytmu Euklidesa
  1. Zastosowanie algorytmu Euklidesa do przelewania wody
  2. Inne zastosowania algorytmu Euklidesa
 3. Szybkie potęgowanie liczb
  1. Szybkie potęgowanie liczb – realizacja iteracyjna
  2. Szybkie potęgowanie liczb – realizacja rekurencyjna

1. Algorytm Euklidesa – realizacja rekurencyjna

W tym temacie omówimy rekurencyjną realizację algorytmu Euklidesa w dwóch wersjach – z odejmowaniem i z dzieleniem. Przedstawimy ten algorytm w postaci pseudokodu i zapiszemy rekurencyjne funkcje w językach C++ i Python.

Pseudokod jest jedną z metod zapisu algorytmów. Charakteryzuje się prostotą i czytelnością oraz zachowuje strukturę charakterystyczną dla kodu zapisanego w języku programowania. W pseudokodzie nie stosuje się składni konkretnego języka programowania, zamiast tego używając słów wziętych z języka naturalnego. Pozwala to skoncentrować się na działaniu algorytmu.

Ćwiczenie 1. Przypominamy algorytm Euklidesa

Przypomnij sobie z tematu C9 (część I Materiału edukacyjnego), do czego służy algorytm Euklidesa oraz jak oblicza się NWD według tego algorytmu w obydwu wersjach – z odejmowaniem i z resztą z dzielenia.

 

1.1. Wersja algorytmu Euklidesa z odejmowaniem

Przykład 1. Rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa – wersja z odejmowaniem

Zadanie: Znajdź największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch niezerowych liczb naturalnych metodą rekurencyjną. Zastosuj algorytm Euklidesa w wersji z odejmowaniem.

Dane: Dwie niezerowe liczby naturalne: a, b.

Wynik: Wartość największego wspólnego dzielnika liczb bNWD.

Pseudokod algorytmu
Zdefiniujemy funkcję nwd_rek() z dwoma parametrami (a i b  – oznaczającymi dwie liczby). W definicji funkcji następują jej wywołania wewnątrz niej samej. Funkcja zwraca wartość NWD równą a.

funkcja nwd_rek(a, b)
jeżeli a = b
zwróć a i zakończ
jeżeli a > b
zwróć nwd_rek(a-b, b) i zakończ
zwróć nwd_rek(a, b-a) i zakończ

Definicja funkcji w języku programowania

C++

Python

Ćwiczenie 2. Piszemy program realizujący rekurencyjny algorytm Euklidesa w wersji z odejmowaniem

 1. Napisz program realizujący rekurencyjny algorytm Euklidesa w wersji z odejmowaniem. Wykorzystaj funkcję zapisaną w pliku TC4_c1_Euklides_rek1.cpp lub w pliku TC4_c1_Euklides_rek1.py. Objaśnij działanie funkcji nwd_rek(), m.in. wskaż miejsca wywołań rekurencyjnych tej funkcji. 
 2. Zapisz program w pliku pod tą samą nazwą.

1.1. Wersja algorytmu Euklidesa z resztą z dzielenia

Powtórka z matematyki

Załóżmy, że a ≥ b. Wtedy liczbę a możemy przedstawić następująco:

a = k · b + r,           gdzie    0   r < b                              [1.]

Jeśli liczba naturalna c dzieli liczbę a, to zgodnie z zasadami matematyki dzieli liczbę k · b + r, co z kolei oznacza, że dzieli k · b oraz r. Zatem:

 NWD(a, b) = NWD(b, r).

Na przykład, dla a = 28 i b = 8 zgodnie ze wzorem [1.] otrzymamy:

36 = 3 * 8 + 4 (k = 3, r = 4).  Zatem:

NWD(28, 8) = NWD(8, 4).

Przykład 2. Rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa – wersja z resztą z dzielenia

Zadanie: Znajdź największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch niezerowych liczb naturalnych metodą rekurencyjną. Zastosuj algorytm Euklidesa w wersji z resztą z dzielenia.

Dane: Dwie niezerowe liczby naturalne: a, b.

Wynik: Wartość największego wspólnego dzielnika liczb bNWD.

Pseudokod algorytmu
Zdefiniujemy funkcję nwd_rek() z dwoma parametrami (a i b oznaczającymi dwie liczby). W definicji funkcji następuje jej wywołanie wewnątrz niej samej. Funkcja zwraca wartość NWD równą a.

funkcja nwd_rek(a, b)
jeżeli b = 0
zwróć a i zakończ
w przeciwnym przypadku
zwróć nwd_rek(b, a mod b) i zakończ

Definicja funkcji w języku programowania

C++

Python

Ćwiczenie 3. Piszemy program realizujący rekurencyjny algorytm Euklidesa w wersji z resztą z dzielenia

 1. Napisz program realizujący rekurencyjny algorytm Euklidesa w wersji z resztą z dzielenia. Wykorzystaj funkcję zapisaną w pliku TC4_c3_Euklides_rek2.cpp lub w pliku TC4_c3_Euklides_rek2.py. Objaśnij działanie funkcji nwd_rek(), m.in. wskaż miejsce wywołania rekurencyjnego tej funkcji.
 2. Zapisz program w pliku pod tą samą nazwą.

2. Zastosowania algorytmu Euklidesa

2.1. Zastosowanie algorytmu Euklidesa do przelewania wody

Wśród zastosowań algorytmu Euklidesa znajduje się łamigłówka związana z wypełnianiem wodą naczynia o ustalonej objętości V za pomocą dwóch czerpaków o wybranych objętościach a, b. Musimy przyjąć, że naczynie, do którego mamy wlać ustaloną objętość wody V, musi mieć o wiele większą pojemność, niż objętość wody, jaka ma się w nim znaleźć. Dysponujemy również nieograniczoną ilością wody.

Rys. 1. Ilustracja do algorytmu przelewania wody

Zadanie napełniania naczynia dwoma czerpakami można zapisać w postaci następującego równania:

     [2.]

gdzie a i b oznaczają pojemności czerpaków, a V jest pojemnością wody, jaka ma się znaleźć w naczyniu; x oznacza liczbę ruchów czerpakiem a; y – liczbę ruchów czerpakiem b.

Z równania [2.] wynika, że jeśli dana liczba dzieli pojemności czerpaków a i b, to dzieli liczbę V. Największa taka liczba, czyli NWD (a, b), dzieli liczbę V.

Stąd otrzymujemy następujący wniosek: równanie [2.]  dla danych a, b i V ma rozwiązanie x i y, gdy V jest równe NWD(a, b) lub jest wielokrotnością NWD(a, b) (wtedy całą operację przelewania wody trzeba powtórzyć tyle razy, ile wynosi ta wielokrotność).

Przykład 3. Stosowanie algorytmu Euklidesa do przelewania wody

a = 6 litrów, b  = 8 litrów, V = 13 litrów.

NWD (6, 8) = 2                2 nie dzieli liczby 13.

Wniosek: czerpakami o pojemnościach 6 i 8 litrów nie można napełnić naczynia o pojemności 13 litrów.

Przykład 4. Stosowanie algorytmu Euklidesa do przelewania wody

a = 7 litrów, b = 9 litrów, V = 5 litrów.

NWD (7, 9) = 1                1 dzieli liczbę 5.

Wniosek: czerpakami o pojemnościach 7 i 9 litrów  można napełnić naczynie o pojemności 5 litrów.

Równanie [2.] ma postać:

i jego rozwiązaniem jest x = 2 oraz y = -1.

Rozwiązanie to należy odczytać w następujący sposób: 2 razy nalewamy wodę czerpakiem o pojemności 7 litrów i raz odlewamy wodę czerpakiem o pojemności 9 litrów.

Ćwiczenie 4. Znajdujemy rozwiązanie problemu przelewania wody dla przykładowych danych

Znajdź rozwiązanie problemu przelewania wody dla następujących danych: a = 12 litrów, b = 21 litrów, V = 9 litrów. Sprawdź najpierw, czy rozwiązanie jest możliwe.

2.2. Inne zastosowania algorytmu Euklidesa

Na informatyce w zakresie podstawowym pokazaliśmy zastosowanie algorytmu Euklidesa do:

 • obliczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb (NWW) –  temat C4 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa III” lub temat 87 z podręcznika „Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy”,
 • obliczenia wspólnej miary dwóch desek o zadanych wymiarach – temat 86 z podręcznika „Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy”.

Algorytm Euklidesa możemy także zastosować do:

 • obliczania maksymalnej długości boku kwadratu, którym można wypełnić w całości prostokąt o wymiarach a, b – ćwiczenie 5.,
 • grupowania różnego rodzaju obiektów w zestawy – ćwiczenie 6.

Ćwiczenie 5. Piszemy program wyznaczający długość boku kwadratowego kawałka

 1. Chcemy wykonać obrus o określonych wymiarach, szyjąc go z kwadratowych kawałków materiału. Napisz program wyznaczający największą możliwą długość boku kwadratowego kawałka oraz liczbę kawałków, których należy użyć, aby zszyć koronkowy obrus o zadanych wymiarach. W programie wykorzystaj jedną ze zdefiniowanych funkcji rekurencyjnych nwd_rek(a, b).
 2. Zapisz program w pliku pod nazwą TC4_c5_obrus. Przetestuj program dla obrusa o bokach  180 cm x 120 cm.

Ćwiczenie 6. Piszemy program wyznaczający liczbę jednakowych zestawów składających się z dwóch obiektów

 1. Napisz program wyznaczający liczbę jednakowych dwuskładnikowych zestawów nasion, które można przygotować ze 150 gramów nasion chabra bławatka oraz 60 gramów nasion maku polnego. Ile gramów każdego z nasion znajdzie się w jednym zestawie? W programie wykorzystaj jedną ze zdefiniowanych funkcji rekurencyjnych nwd_rek(a, b).
 2. Zapisz program w pliku pod nazwą TC4_c6_zestaw_nasion.

3. Szybkie potęgowanie liczb

3.1. Szybkie potęgowanie liczb – realizacja iteracyjna

Matematycy już od starożytności zajmują się problematyką szybkiego potęgowania liczb, tzn. wykonywania tego zadania za pomocą jak najmniejszej liczby działań. W algorytmie naiwnym do  podniesienia x do potęgi n należy wykonać n – 1 operacji mnożenia, np. aby obliczyć x17, należy wykonać 16 operacji mnożenia

Wymyślono wiele różnych algorytmów, ale nie znaleziono jeszcze uniwersalnego algorytmu, który dla wszystkich wykładników wykonywałby potęgowanie za pomocą najmniejszej liczby działań. Jednym z algorytmów szybkiego podnoszenia do potęgi jest algorytm wykorzystujący binarne rozwinięcie wykładnika potęgi. Pozwala ono na zredukowanie liczby operacji mnożenia.

17 = 16 + 1 = 24 + 20  = 100012         zatem x17 = x100012 = x16 • x1
x2 = x • x            (1 mnożenie)
x4 = x2 • x2        (1 mnożenie)
x8 = x4 • x4        (1 mnożenie)
x16 = x8 • x8      (1 mnożenie)
x17 = x16 • x1    (1 mnożenie)
Ostatecznie wykonamy 5 operacji mnożenia:

Przykład 5. Iteracyjna realizacja szybkiego potęgowania liczb

Zadanie:  Oblicz wartość n-tej potęgi liczby x metodą iteracyjną.
Dane:  Wykładnik potęgi n – liczba całkowita nieujemna, n ≥ 0.
Wynik: Wartość potęgi x n, zapisana w zmiennej y.

Pseudokod algorytmu

y ⟵ 1
dopóki n > 0 wykonuj
    jeśli n mod 2 = 1 to
y = y * x
n ⟵ n div 2
x ⟵ x * x
zwróć y

Uwaga: W pseudokodzie zapis typu y ⟵ 1 oznacza przypisane zmiennej po lewej stronie strzałki wartości po prawej stronie strzałki.

Definicja funkcji w języku programowania

C++

Python

Ćwiczenie 7. Piszemy program szybkiego podnoszenia do potęgi w wersji iteracyjnej

 1. Napisz program realizujący rekurencyjny algorytm Euklidesa w wersji z resztą z dzielenia. wyznaczający n-tą potęgę liczby x . W programie wykorzystaj zdefiniowaną funkcję  szybkie_potegowanie_iter(x, n) zapisaną w pliku TC4_c7_szybkie_potegowanie_iter.cpp lub w pliku TC4_c7_szybkie_potegowanie_iter.py. Objaśnij działanie funkcji szybkie_potegowanie_iter(), m.in.
  uzasadnij użycie instrukcji while, a wewnątrz niej instrukcji if.
 2. Napisz program wyznaczający n-tą potęgę liczby x . W programie wykorzystaj zdefiniowaną funkcję  szybkie_potegowanie_iter(x, n). Ile wyniesie 2 podniesione do potęgi 19?
 3. Zapisz program w pliku pod nazwą TC4_c7_szybkie_potegowanie.

3.2. Szybkie potęgowanie liczb – realizacja rekurencyjna

Rozpatrzmy dwa przypadki – pierwszy dla wykładnika parzystego n = 8, drugi dla wykładnika nieparzystego n = 9.

 • Przypadek pierwszy – wykładnik parzysty n = 8
  x8 = (x4)2 = (x (8 div 2))2
 • Przypadek drugi – wykładnik nieparzysty n = 9
  x9 = (x4)2 · x = (x (9 div 2))2 · x

Po prawej stronie otrzymaliśmy znów potęgi z wykładnikiem parzystym lub nieparzystym, taki sposób postępowania można wyrazić wzorem rekurencyjnym:

Przykład 6. Rekurencyjna realizacja szybkiego potęgowania liczb

Zadanie:  Oblicz wartość n-tej potęgi liczby x metodą rekurencyjną.

Dane:  Wykładnik potęgi n – liczba całkowita nieujemna, n ≥ 0.

Wynik: Wartość potęgi x n, zapisana w zmiennej y.

Pseudokod algorytmu

funkcja szybkie_pot_rek(x, n)
jeśli n = 0 to zwróć 1i zakończ
jeśli n mod 2 = 0 to
zwróć szybkie_pot_rek(x, n div 2)^2
i zakończ
     zwróć szybkie_pot_rek(x, n div 2)^2
i zakończ

Definicja funkcji w wybranym języku programowania

C++

Python

Ćwiczenie 8. Piszemy program szybkiego podnoszenia do potęgi w wersji rekurencyjnej

 1. Napisz program wyznaczający n-tą potęgę liczby x metodą rekurencyjną. W programie wykorzystaj funkcję  szybkie_potegowanie_rek(x, n) zapisaną w pliku TC4_c8_szybkie_potegowanie_rek.cpp lub w pliku TC4_c8_szybkie_potegowanie_rek.py. Objaśnij działanie funkcji szybkie_potegowanie_rek(), m.in. wskaż miejsca wywołania rekurencyjnego funkcji.
 2. Zapisz program w pliku pod tą samą nazwą.

Zadania

 1. Przedstaw schemat wywołań rekurencyjnych funkcji nwd_rek() dla wybranych liczb a i b, podobnie jak pokazano to dla obliczeń silni metodą rekurencyjną w temacie C3 w podręczniku „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa III” lub w temacie 95, w podręczniku „Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy”.
 2. Napisz rekurencyjny program wypisujący na ekranie n gwiazdek (lub innego znaku wprowadzonego z klawiatury).