Archiwum autora: Bartosz Płaczkowski

Temat B2. Funkcje i zależności funkcyjne w arkuszu kalkulacyjnym

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematami B1 i B2 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa II”. Wykonaj zawarte tam ćwiczenia i zadania. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie:  I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone… Czytaj dalej »

Temat B1. Stosowanie wybranych funkcji w realizacji algorytmów i fraktali w arkuszu kalkulacyjnym

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematami B1 i B2 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa II”. Wykonaj zawarte tam ćwiczenia i zadania. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Zakres… Czytaj dalej »

Temat A2. Podstawowe protokoły stosowane w przepływie informacji i w zarządzaniu siecią

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematami A1 i A2 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa II”. Wykonaj zawarte tam ćwiczenia i zadania. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Zakres rozszerzony. Uczeń… Czytaj dalej »

Temat A1. Warstwowy model sieci

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematami A1 i A2 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa II”. Wykonaj zawarte tam ćwiczenia i zadania. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Zakres rozszerzony. Uczeń… Czytaj dalej »

Temat D2. Zadania projektowe

Wszystkie treści na stronie ir.migra.plsą chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematami A1, A2, B2 i B3 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Przypomnij sobie również temat A2 z części 1. Materiału edukacyjnego. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem… Czytaj dalej »

Temat D1. Realizacja projektów zespołowych, w tym praca w chmurze

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematem D3 podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Wykonaj zawarte tam zadania projektowe. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: 1) przy… Czytaj dalej »

Temat C10. Elementy analizy algorytmów

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematem C5 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Wykonaj zawarte tam ćwiczenia i zadania. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego,… Czytaj dalej »

Temat C9. Iteracyjna realizacja wybranych algorytmów

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematem C5 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Wykonaj zawarte tam ćwiczenia i zadania. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego,… Czytaj dalej »

Temat C8. Wyszukiwanie elementów – liniowe i przez połowienie

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematami C1-C5 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Wykonaj zawarte tam ćwiczenia i zadania. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego,… Czytaj dalej »

Temat C7. Stosowanie instrukcji iteracyjnych w językach C++ i Python

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematami C1-C5 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Jeśli realizujesz ten temat w klasie II, to zapoznaj się również z tematami C1-C3 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa II”. Wykonaj… Czytaj dalej »