Dla nauczyciela

Materiał edukacyjny, to zgodnie z definicją z ustawy o systemie oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) dalej „ustawa”) „materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym.”

Czyli, materiał edukacyjny, tak jak podręcznik, umożliwia realizację programu nauczania. Jedyna różnica między nimi to numer dopuszczenia MEN. Materiał edukacyjny, z definicji, takiego numeru nie posiada.

Zgodnie z art. 22aa 1. ustawy „nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.”
Oznacza to, że nauczyciel może polecić uczniom korzystanie z materiału edukacyjnego, pod warunkiem, że realizuje on program nauczania.

„Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Materiał edukacyjny” realizuje program nauczania pt. „Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres rozszerzony.” autorstwa Grażyny Koby (do pobrania tutaj). Program jest zgodny z podstawą programową informatyki dla zakresu rozszerzonego do szkół ponadpodstawowych – w opisie treści nauczania są umieszczone odniesienia do odpowiednich punktów z podstawy programowej. Dodatkowo w materiale edukacyjnym na stronie ir.migra.pl przy każdym temacie umieszczone są punkty z podstawy programowej w nim realizowane.

Zgodnie z art. 22ab.  ust. 6. „dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.”
Zatem zestaw, który podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły, nazwany jest wręcz w ustawie zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych. Wpisanie tam materiału edukacyjnego jest więc jak najbardziej zgodne z obowiązującymi przepisami.

Warto zauważyć, że przepis ten nie informuje do kiedy dyrektor szkoły ma podać zestaw do publicznej wiadomości, może to zrobić w dowolnie przez siebie wybranym terminie.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

Wszelkie pomoce dla nauczyciela tj. program nauczania, rozkłady materiału czy plany wynikowe, można pobrać na stronie migra.pl w wyszukiwarce materiałów metodycznych.


Pobierz pomoce


Dodatkowo, zapraszamy do naszej strefy nauczyciela, gdzie znajdą Państwo jeszcze więcej informacji i materiałów potrzebnych w pracy w szkole.


Przejdź do strefy nauczyciela


Nie wszystkie tematy są jeszcze opublikowane. Materiał edukacyjny przygotowywany jest na bieżąco i w miarę możliwości dodajemy kolejne tematy. Zważywszy na fakt, że podstawa programowa jest obszerna, chcemy mieć pewność, że treści są dobrze wyjaśnione i sprawdzone. Dziękujemy za cierpliwość.

Jeśli potrzebują Państwo więcej materiałów do nauki informatyki z zakresu rozszerzonego, mogą Państwo skorzystać z naszego e-booka, przygotowanego dla szkół ponadgimnazjalnych, w którym część materiału pokrywa się z wymaganiami podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.


Zobacz E-book