Prawa autorskie

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Materiał edukacyjny.

Copyright © by MIGRA Sp. z o.o., 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Drukowanie, kopiowanie czy powielanie w jakikolwiek inny sposób, fragmentów lub całości materiałów tu umieszczonych, w celu innym niż do nauki informatyki w zakresie rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych, wymaga pisemnej zgody wydawnictwa MIGRA Sp. z o.o.

Autor: Grażyna Koba

Współpraca autorska:
Marta Skała-Kowalczyk
Michał Łętowski
Piotr Babij
Zbigniew Kazimierowicz

Redakcja i korekta: dr Halina Kubicka

Opracowanie graficzne: Roman Jankowski, Grażyna Koba

Zastrzeżonych nazw firm i produktów użyto w materiałach wyłącznie w celu identyfikacji.

Fotografie: Michał Koba, Marcin Mytych

Wydawnictwo Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław
tel. 71 75 06 230
e-mail: biuro@migra.pl
https://www.migra.pl