Archiwum kategorii: Dane w komputerze

Temat A4. Elementy arytmetyki komputerowej

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: 6) objaśnia sposoby wykonywania przez komputer działań arytmetycznych i operacji logicznych; Spis treści Wykonywanie operacji logicznych Podstawowe działania arytmetyczne na liczbach w… Czytaj dalej »

Temat A3. Kompresja danych

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl chronione są prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: 2) dokonuje kompresji informacji, objaśnia różnice między kompresją stratną i bezstratną tekstów, obrazów, dźwięków, filmów; Spis treści Na… Czytaj dalej »

Temat A2. Reprezentacja obrazu, dźwięku i animacji w komputerze

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Przypomnij treści dotyczące formatów plików graficznych przedstawione w puntach 1. i 2. podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego,… Czytaj dalej »

Temat A1. Reprezentacja wartości logicznych, liczb i znaków w komputerze

Wszystkie treści na stronie ir.migra.pl są chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematem A1 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa III”. Wykonaj zawarte w nim ćwiczenia i zadania. Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie: I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu… Czytaj dalej »